Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 1 post ] 
 Regulamin czatu ob. od 4.12.2017 [Ostlor, Tolnor, HC] 
Autor Wiadomość
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 21 Lut 2015, o 21:41
Posty: 307
Podziękowano: 86 razy
Otrzymanych podziękowań: 604 razy
Nick w grze: Dantalion
Post Regulamin czatu ob. od 4.12.2017 [Ostlor, Tolnor, HC]
REGULAMIN CZATU

§1. Regulamin
1. Niniejsza regulacja jest zbiorem praw i zasad obowiązujących na wszelkich aktualnie dostępnych czatach, tj. miejscach wypowiedzi w grze.

2. Zbiór przepisów dotyczy każdego gracza bez względu na rangę, od czego wyjątek stanowi §3 pkt. 4.

3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z obowiązku jego przestrzegania.

4. Skrócona wersja regulaminu dostępna jest na czatach po wpisaniu komendy "/reg".

5. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian niniejszego regulaminu. O zmianach gracze będą informowani za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych, jak np. Fanpage The Pride of Taern, blog, forum etc. lub innych, wybranych kanałach komunikacji oferowanych przez serwis.

6. Regulamin automatycznie obowiązuje na wszelkich czatach, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji.

§2. Rangi
1. Za porządek na czatach odpowiedzialni są członkowie Ekipy, tj. Moderatorzy Czatu, Super Moderatorzy oraz Mistrzowie Gry, wyznaczeni przez Administratora danego serwera.
a) Moderatorzy Czatu posiadają uprawnienia do:
- pomocy graczom na forum oraz na czatach w grze
- moderowania czatu gry

b) Super Moderatorzy posiadają uprawnienia do:
- wszystkich zadań moderatora
- pomocy w organizowaniu turniejów oraz eventów

c) Mistrzowie Gry posiadają uprawnienia do:
- wszystkich zadań Moderatora i Super Moderatora
- rozwiązywania problemów graczy związanych z błędami gry (w tym oddawanie strat w przypadku crasha)
- prowadzenia eventów/turniejów
- egzekwowania trzymania poziomu gry przez graczy
- rozwiązywanie większości spraw zgłoszonych w systemie ticketowym na supporcie.

2. Rangi określone w ust. 1 zostały utworzone w celu wspierania graczy, utrzymania porządku w grze i na forum, pomocy w rozwiązywaniu sporów oraz przestrzegania przez graczy niniejszego regulaminu.

Podział na rangi: http://wiki.taern.pl/index.php?title=Ekipa_Dumy_Taernu_-_podzia%C5%82_na_rangi_i_ich_uprawnienia

Wykaz członków Ekipy: http://forum.taern.pl/viewtopic.php?f=161&t=36697

§3. Zasady
1. Każdy gracz zobowiązany jest do przestrzegania zasad netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta )

2. Zanim zadasz pytanie: sprawdź dokładnie, czy gdzieś nie udzielono już na nie odpowiedzi ( http://forum.taern.pl , http://www.wiki.taern.pl )

3. Na czatach zabronione jest:
- żebranie;
- spamowanie, floodowanie, trollowanie;
- handel, wymiany, darowizny etc. zamieszczane poza czatem handlowym;
- używanie czatu handlowego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- używanie czatu wyprawowego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- używanie innych czatów niż czat wyprawowy do szukania drużyny i/lub slota na wyprawę / turniej, pomocy w questach itp.;
- cytowanie wypowiedzi prywatnych w jakiejkolwiek formie na czatach ogólnych;
- reklamowanie innych portali, for oraz gier;
- wklejanie pełnej treści artykułów, wierszy, piosenek etc. - wystarczy fragment;
- wklejanie linków zawierających treści łamiące niniejszy regulamin i/lub netykietę;
- pisanie WIELKIMI literami oraz nadużywanie znaków interpunkcyjnych pisanych w ciągu;
- nadużywanie znaków (do 5 znaków przedłużenia) oraz kombinacji znaków (np. &^$(#@%);
- opisywanie scen erotycznych bądź uznanych przez moderację za nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.;
- wielokrotne cytowanie;
- celowe wprowadzanie w błąd innych graczy (złośliwe podawanie nieprawdziwych informacji);
- ubliżanie, poniżanie, oczernianie etc. innych graczy;
- stosowanie słów powszechnie uważanych za obsceniczne / obraźliwe / urażające ludzką godność / wulgaryzmów, również w formie ocenzurowanej (np. za pomocą "****", pozornych literówek itp.);
- dyskutowanie na czatach ogólnych z członkami Ekipy na temat przyznanych kar, regulaminu, obrażanie i podważanie ich decyzji, poleceń itd.;
- publiczne podważanie kompetencji członków Ekipy w tym komentowanie przyznanej innemu graczowi kary;
- dyskutowanie nt. regulaminu (właściwym do tego miejscem jest support);
- używanie zwrotów oraz formułowanie wypowiedzi w sposób wskazujący na brak szacunku wobec innego gracza/graczy i członków Ekipy;
- zgłaszanie sprzeciwu wobec decyzji Ekipy (właściwym do tego miejscem jest support),;
- wszczynanie kłótni, prowokacje, podteksty mające w szczególności na celu poniżenie, ubliżenie, oczernienie członka Ekipy, gracza etc.
- propagowanie treści niezgodnych z prawem (pornografia, kradzieże - piractwo komputerowe, narkotyki, etc.), a co za tym idzie umieszczania wskazówek dostępu do takich materiałów.
- podszywanie się pod Administrację gry lub innych graczy w celu wyłudzenia korzyści w grze, dostępu do konta lub wymuszenia określonego zachowania;
- grożenie i szantażowanie;
- rekrutacja do gildii na czatach ogólnodostępnych;
- poszukiwanie partnerów / przeciwników do wojny na czatach ogólnodostępnych;

4. Każdy z członków Ekipy ma prawo napisać uwagę na każdym z czatów (np. “proszę bez Capsa na handlowym”) i nie jest to naruszenie reguł z ust. 3.

5. Na czatach obowiązuje język polski, z zachowaniem jego poprawnej i klarownej formy. Dopuszcza się zwyczajowe korzystanie z powszechnie rozumianych obcojęzycznych słów, skrótów i zwrotów.

6. Nie jest wymagane stosowanie polskich znaków diakrytycznych, zaleca się jednak ich stosowanie, zwłaszcza gdy ich brak mógłby spowodować, iż treść wpisu byłaby niezrozumiała.

7. Za pisanie łamaną polszczyzną bądź zawierającą dużą ilość błędów ortograficznych, nałożona może zostać minimalna kara regulaminowa tj. słowne ostrzeżenie bądź warn.

8. Podczas wszelkich rozmów na czatach niezbędne jest przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, kultury osobistej, regulaminu czatu oraz regulaminu gry;

9. Właściwie wykonanym zrzutem ekranu, mogącym być podstawą do kary, nazywamy zrzut pełnego ekranu bez modyfikacji, z pełnym oknem czatu oraz widoczną datą czatu ruchomego, z tekstem podlegającym karze i umieszczonym na jasnym tle (widoczne tło). Akceptowalne jest też wyświetlenie daty na jasnym (widocznym) tle przy pomocy komendy /time ;

§4. Czat prywatny
1. Czat prywatny podlega szczególnej ochronie w grze i nie jest na bieżąco monitorowany przez członków ekipy;
2. Analiza treści czatu prywatnego przeprowadzona może być jedynie przez uprawnionego członka Ekipy na wniosek gracza, który jako podstawę przedłoży właściwie wykonany zrzut ekranu z rozmowy; wytyczne co do zrzutu ekranu można znaleźć w §3 pkt. 9;
3. Ze względu na charakter czatu prywatnego wszelkie naruszenia regulaminu ujawnione na czacie prywatnym będą karane z pełną surowością.

§5. Sankcje
1. Za łamanie zasad niniejszego regulaminu członkowie Ekipy, zgodnie ze swoimi uprawnieniami określonymi w §2 mogą nałożyć kary: ostrzeżenie/warn, knebel, jail, ban, kulę u nogi lub inną karę adekwatną do przewinienia.

a) ostrzeżenie / warn – może mieć formę słownej uwagi na każdym z czatów czy formalnego warna, który zapisze się w historii na koncie;

b) knebel - jest to forma czasowego odebrania możliwości pisania w obrębie postaci lub całego konta na czatach ogólnodostępnych oraz czacie gildiowym i podlega gradacji okresu jego trwania w czterech podstawowych przedziałach 60 min / 720 min / 1440 min / 10080 min – okresy te mogą jednak być zmieniane wg. decyzji członków Ekipy w odniesieniu do charakteru przewinienia oraz ewentualnej historii przewinień danego gracza;

c) jail - polega na przenoszeniu Gracza do więzienia, gdzie musi wykonać zlecenie aby odzyskać wolność (najczęściej kara jaila nakładana jest równocześnie z karą knebla);

e) ban - jest najsurowszą formą dopuszczalnych przez Regulamin sankcji i polega na natychmiastowym wylogowaniu Gracza z gry i braku możliwości zalogowania się na postać bądź całe konto przez określony czas lub na stałe.

f) kula u nogi – kara polegająca na nadaniu graczowi przedmiotu zajmującego cały limit ciężaru w ekwipunku; w celu uzyskania informacji nt. ewentualnego pozbycia się go z ekwipunku, należy udać się na http://www.support.taern.pl

§6. Zasady stosowania sankcji

1. Minimalny knebel określony w §5. ust. 1 lit. b może być skrócony do 30 min. jedynie w przypadku drobnych i pojedynczych naruszeń regulaminu do którego zalicza się w szczególności wprowadzanie graczy w błąd, handlu na czatach ogólnodostępnych, używanie czatu ogólnego jako prywatnego, żebrania;
2. Skrócenie kary, o którym mowa w ust. 1, to suwerenna decyzja członka ekipy nakładającego karę i nie może być podstawą do domagania się tego samego wymiaru kary przez innych graczy, ukaranych zgodnie z przedziałami określonymi w §5. ust. 1 lit. b.
3. W przypadku graczy, którzy mają postać na poziomie nie wyższym niż 15. lub posiadają konto w grze krócej niż 2 tygodnie, dopuszczalne jest zastosowanie łagodniejszej kary, lub wręcz odstąpienie od jej stosowania.
4. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku recydywy.
5. W przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń regulaminu czatu na czatach bocznym, walki oraz prywatnym jedynym dowodem potwierdzającym zgłoszenie i skutkującym rozpatrzenie skargi jest właściwie wykonany zrzut ekranu z widoczną datą czatu ruchomego (lub wyświetloną przy użyciu komendy /time) wskazujący na fakt naruszenia regulaminu.
6. Zgłoszenie naruszenia regulaminu zawierające właściwy zrzut ekranu może być złożone w ciągu 48 godzin od naruszenia regulaminu. Po upływie tego czasu, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
7. Przedawnienie, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy gróźb odnoszących się do życia realnego.

§7. Recydywa
1. Recydywa jest to powtarzające się łamanie regulaminu czatu przez użytkownika tj. nie ma znaczenia czy naruszenie popełnione zostało na jednej czy na kilku postaciach w ramach danego konta. Założyciel konta odpowiada za wszystko co się na nim dzieje, również za działania osób trzecich, które naruszają obowiązujący regulamin.

2. Wyróżnić należy recydywę dobową oraz ilościową.
a) recydywa dobowa to wielokrotne, tj. dwukrotne i więcej, złamanie regulaminu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia kary;
b) w przypadku recydywy ilościowej, rozumianej jako ogólna ilość naruszeń na koncie, wyróżnia się dwa przedziały: za 7 naruszeń regulaminu w ciągu siedmiu kolejnych dni nakładana jest kara knebla 10080 min., za 30 naruszeń na danej postaci, liczone od początku jej istnienia, nakładana jest kara knebla 43200 min.
3. Decyzja w zakresie przyznania kary wynikającej z sumowania kar może być nałożona w każdej chwili po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 lit. b.

§8. Odwołania
1. Każdy gracz ma prawo odwołać się od nałożonej na niego kary bana oraz od kary knebla, o ile wymiar nałożonej kary jest dłuższy niż 1440 min;
2. Odwołania należy składać za pośrednictwem supportu ( http://www.support.taern.pl ).
3. Treść odwołania musi być napisana z maila, na którym znajduje się konto (następnym krokiem jest potwierdzenie maila poprzez link przychodzący na mail), zawierać nazwę postaci, na którą nałożono karę, nazwę serwera, rodzaj i wymiar kary oraz porę jej nałożenia;

----------------------

Update / zmiana regulaminu nie upoważnia do odwołań ze względu na zmianę wymiaru kar.

GM/Administrator ma prawo nałożenia kary za przewinienia nieokreślone w regulaminie oraz do nałożenia kary o innym okresie trwania niż mieszczące się w zakresie standardowych przedziałów, jeśli uzna taką za stosowną.

Standardowa kara (nie dotyczy recydywy):

Kategoria A: ostrzeżenie / warn:
- pisanie WIELKIMI literami;
- żebranie;
- cytowanie wypowiedzi prywatnych (w jakiejkolwiek formie) na czatach ogólnych;
- rekrutacja do gildii na czatach ogólnodostępnych;
- poszukiwanie partnerów / przeciwników do wojny na czatach ogólnodostępnych;
- używanie czatu wyprawowego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- używanie innych czatów niż czat wyprawowy do szukania drużyny i/lub slota na wyprawę / turniej, pomocy w questach / zadanich itp.;
- używanie czatu handlowego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
- handel na innych czatach niż czat handlowy;

Kategoria B: 60 min:
- spamowanie, floodowanie, trollowanie;
- reklamowanie innych portali, for oraz gier;
- wklejanie pełnej treści artykułów, wierszy, piosenek etc. - wystarczy fragment;
- omijanie blokady linków;
- nadużywania znaków interpunkcyjnych (w szczególności "?;!;."&^$(#@%), etc.;
- wielokrotne cytowanie;
- celowe wprowadzanie w błąd graczy (złośliwe podawanie nieprawdziwych informacji);

Kategoria C: 720 min/1440 min (alternatywnie Jail + knebel):
- ubliżanie, poniżanie, oczernianie, etc. innych graczy;
- stosowanie słów powszechnie uważanych za obsceniczne / obraźliwe / urażające ludzką godność / wulgaryzmów, również w formie ocenzurowanej (np. za pomocą "****", pozornych literówek itp.);
- wulg fonetyczny ("who you yeah bunny", "qrwa");
- dyskutowanie na czatach ogólnych z graczami/członkami Ekipy na temat przyznanych kar, regulaminu, oraz podważanie ich decyzji, poleceń itd. - od tego jest czat prywatny;
- wklejanie treści kar na czaty ogólnodostępne;
- używanie zwrotów oraz formułowanie wypowiedzi w sposób wskazujący na brak szacunku wobec innego gracza/graczy i członków Ekipy;
- sprzeciwy wobec decyzji Ekipy nie należy prezentować na czacie lecz w formie pisemnej zgłaszać na support --> http://www.support.taern.pl ;
- wszczynanie kłótni, prowokacje, podteksty mające w szczególności na celu poniżenie, ubliżenie, oczernienie członka Ekipy, gracza etc.;
- trollowanie na czacie turniejowym, przeszkadzanie w prowadzeniu turnieju;
- celowa destabilizacja czatów ogólnodostępnych;
- publikowanie prywatnych zdjęć innych graczy z portali społecznościowych/internetu/stron niekojarzonych z Taern;
- przeszkadzanie w evencie [jeśli prowadzący GM zarządzi przedział lvl, a osoby z przedziału wyższego postanowią "pobawić" się kosztem małych kolegów];
- wykorzystywanie zakładek “nabór” i “polityka” niezgodnie z ich przeznaczeniem;;
- wklejanie wulgarnych ss/linków/wypowiedzi innych graczy na czaty ogólnodostępne;

Kategoria D: 10080 min:
- opisywanie scen erotycznych bądź uważanych za nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.;
- propagowanie treści niezgodnych z prawem (jakiejkolwiek formy pornografii, kradzieże, piractwo komputerowe, narkotyki, etc.), a co za tym idzie umieszczania wskazówek dostępu do takich materiałów.;
- przelogowanie się na inne postacie w celu ominięcia knebla;
- propagowanie treści rasistowskich;
- handel kontami [w przypadku gdy gracz mimo kary nadal sprzedaje konto stosujemy kategorię E - ban Total];

Kategoria E: [ban]:
- podszywanie się pod Administrację gry w celu wyłudzenia korzyści w grze lub dostępu do konta; [Total]
- podszywanie się pod gracza w celu wyłudzenia korzyści w grze lub dostępu do konta; [Total]
- groźby odnoszące się do życia realnego; [ban 30 dni];
- rozpowszechnianie przerobionych wizerunków graczy bez zgody osób widocznych na zdjęciu [ban 7dni / 30 dni / Total];
- udostępnianie linków do stron oferujących jakiekolwiek korzyści w grze w celu wyłudzenia loginu oraz hasła do konta innego gracza [Total];
- obraza/groźba odnosząca się do członków rodziny [ban 30 dni];
- wykorzystywanie, rozwijanie i rozpowszechnianie jakiegokolwiek robota (lub "bot"), Pająka, nieautoryzowanego skryptu, nieautoryzowanego Scrapera lub przeglądarek offline, ani żadnego innego narzędzia lub oprogramowania do oszukiwania w Taernie; [Total]
- ingerowanie w zabezpieczenia Taernu [Total];
- pisanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści zawierających wirusy lub inny kod przeznaczony do uszkodzenia lub zakłócenia w działaniu Taernu lub jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu, systemu, danych lub innych informacji z Taernu lub osób trzecich; [Total]

W szczególnych przypadkach Usługodawca [GM/Administrator] ma prawo:
- zablokować IP Gracza;
- ukarać Gracza poprzez odebranie przedmiotów, zmniejszenie statystyk, usunięcie postaci lub konta;
- zmienić wybrane parametry konta Gracza.

-----------------

Recydywa:
za drugie* wykroczenie w Kategorii A - 60 min i wzwyż
za drugie* wykroczenie w Kategorii B - 1440 min i wzwyż
za drugie* wykroczenie w Kategorii C - 10080 min i wzwyż
za drugie* wykroczenie w Kategorii D - 40320 min i wzwyż
*) jeśli zostało popełnione w ciągu 24h od poprzedniego

-----------------

Recydywa ilościowa:
Recydywa ilościowa vol1 - knebel 43200 minut [30 dni]
Należy stosować w przypadku przekroczenia granicy 30 kar na postaci.

Recydywa ilościowa vol2 - 21 dni bana [504h]
Należy stosować w przypadku przekroczenia granicy 50 kar na postaci.

Recydywa ilościowa vol3 - 60 dni bana [1440h]
Należy stosować w przypadku przekroczenia granicy 80 kar na postaci.

- Ekipa Taern nie będzie doszukiwać się graczy z tzw. "recydywą", a jedynie w przypadku złamania przez takie osoby regulaminu zostanie ona nałożona w systemie przedstawionym powyżej.
- Kary recydywa nie podlegają odwołaniu oraz skróceniu.
- Kary w formie warnów i knebli 60 minut nie są wliczane do recydywy!
- recydywa liczona jest 180 dni wstecz od dnia, w którym ma zostać nadana kara
- Kary liczone są w obrębie konta - zmiany gracza (Usługobiorcy, Użytkownika) nie mają wpływu na postrzeganie recydywy.
- Po przekroczeniu recydywy vol3 każda kolejna kara potraktowana zostanie banem TOTAL.

-------------

Poprzedni regulamin czatu ob. do 03.12.2017 na serwerach Larkas, Ostlor, HC:
http://forum.taern.pl/viewtopic.php?f=70&t=9053

Poprzedni regulamin czatu ob. do 03.12.2017 na serwerze Duneb:
http://forum.taern.pl/viewtopic.php?f=70&t=24342


4 Gru 2017, o 12:22
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.   [ 1 post ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Skocz do: