Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 4 posty(ów) ] 
 Regulamin Czatu ob. od 01.09.2011 [Larkas, Ostlor, HC] 
Autor Wiadomość
Duma Forum!
Awatar użytkownika

Rejestracja: 17 Paź 2010, o 22:03
Posty: 5273
Miejscowość: 100lica
Podziękowano: 452 razy
Otrzymanych podziękowań: 1822 razy
Nick w grze: HeavenM
Post Regulamin Czatu ob. od 01.09.2011 [Larkas, Ostlor, HC]
REGULAMIN CZATU

§1. Regulamin
1. Niniejsza regulacja jest zbiorem praw i zasad obowiązujących na czatach, tj. miejscach wypowiedzi i gry (czat ogólny, czat dla początkujących, czat drużynowy, czat prywatny, czat handlowy, czat gildii, czat boczny, czat walki oraz czat turniejowy). Regulamin obowiązuje również na czacie forum tj. ShoutBoxie.

2. Zbiór przepisów dotyczy każdego gracza bez względu na rangę.

3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z obowiązku jego przestrzegania.

4. Skrócona wersja regulaminu dostępna jest na czatach po wpisaniu komendy "/reg".
chwilowo komenda nie działa ~~Sokolisko

5. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian niniejszego regulaminu. O zmianach gracze będą informowani za pośrednictwem komunikatu /voice.

§2. Rangi
1. Za porządek na czatach odpowiedzialni są członkowie Ekipy tj. Moderatorzy, Super Moderatorzy oraz Mistrzowie Gry, wyznaczeni przez głównego Administratora.
a) Moderatorzy posiadają uprawnienia do:
- pomocy graczom na forum oraz na czatach w grze
- moderowania czatu gry

b) Super Moderatorzy posiadają uprawnienia do:
- wszystkich zadań moderatora
- pomocy w ogranizowaniu turniejów oraz eventów
- pomocy przy zablokowanych/utraconych instancjach

c) Mistrzowie Gry posiadają uprawnienia do:
- rozwiązywania problemów graczy związanych z błędami gry (w tym oddawanie strat w przypadku crasha)
- prowadzenia eventów/turniejów
- egzekwowania trzymania poziomu gry przez graczy

2. Rangi określone w ust. 1 zostały utworzone w celu wspierania graczy, utrzymania porządku w grze i na forum, pomocy w rozwiązywaniu sporów oraz przestrzegania przez graczy niniejszego regulaminu.

§3. Zasady
1. Każdy gracz zobowiązany jest do przestrzegania zasad netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta )

2. Zanim zadasz pytanie: sprawdź dokładnie, czy gdzieś nie udzielono już na nie odpowiedzi (http://forum.taern.pl, http://www.wiki.taern.pl)

3. Na czatach zabronione jest:
- żebranie;
- spamowanie, floodowanie, trollowanie;
- handel (w tym oferty wymiany) na czatach ogólnodostępnych (czat ogólny oraz czat dla początkujących) czatu ruchomego;
- używanie czatu ogólnego lub czatu dla początkujących jako prywatnego (m.in. chodzi o długie, prywatne rozmowy prowadzone przez dwie osoby na chatach ogólnodostępnych czatu ruchomego zamiast na czacie prywatnym, cytowanie wypowiedzi prywatnych na czatach ogólnych);
- reklamowanie innych portali, for oraz gier;
- wklejanie pełnej treści artykułów, wierszy, piosenek etc - wystarczy fragment;
- wklejanie linków zawierających treści łamiące niniejszy regulamin;
- pisanie WIELKIMI literami oraz nadużywania znaków interpunkcyjnych (w szczególności "?;!;.") etc.;
- nadużywanie znaków (do 5 znaków przedłużenia) oraz kombinacji znaków (np. &^$(#@%);
- opisywanie scen erotycznych bądź uważanych za nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.
- wielokrotne cytowanie;
- celowe wprowadzanie w błąd innych graczy (złośliwe podawanie nieprawdziwych informacji);
- ubliżanie, poniżanie, oczernianie etc. innych graczy;
- stosowanie słów powszechnie uważanych za obsceniczne / obraźliwe / urażające ludzką godność / wulgaryzmów, również w formie ocenzurowanej (np. za pomocą "****", pozornych literówek itp.);
- dyskutowanie na czatach ogólnych z członkami Ekipy na temat przyznanych kar, regulaminu, obrażanie i podważanie decyzji, poleceń itd.;
- publiczne podważanie kompetencji członków Ekipy w tym licytowanie przyznanej innemu graczowi kary;
- dyskutowanie nt. regulaminu (właściwym do tego miejscem jest forum);
- używanie zwrotów oraz formułowanie wypowiedzi w sposób wskazujący na brak szacunku wobec innego gracza/graczy i członków Ekipy;
- sprzeciwów wobec decyzji Ekipy nie należy prezentować na czacie lecz w formie pisemnej zgłaszać na forum Dumy Taernu w odpowiednim dziale;
- wszczynanie kłótni, prowokacje, podteksty mające w szczególności na celu poniżenie, ubliżenie, oczernienie członka Ekipy, gracza etc.
- propagowanie treści niezgodnych z prawem (pornografia, kradzieże- piractwo komputerowe, narkotyki, etc.), a co za tym idzie umieszczania wskazówek dostępu do takich materiałów.
- podszywanie się pod Administrację gry w celu wyłudzenia korzyści w grze lub dostępu do konta;
- grożenie i szantażowanie;

4. Każdy z członków Ekipy ma prawo napisać uwagę na każdym z czatów (np. proszę bez Caps'a na handlowym) i nie jest to naruszenie reguł z ust. 3.

5. Na czatach obowiązuje język polski, z zachowaniem jego poprawnej i klarownej formy.

6. Nie jest wymagane stosowanie polskich znaków diakrytycznych, zaleca się jednak ich stosowanie, zwłaszcza gdy ich brak mógłby spowodować, iż treść wpisu mogłaby stać się niezrozumiała.

7. Za pisanie łamaną polszczyzną bądź zawierającą dużą ilość błędów ortograficznych, nałożona może zostać minimalna kara regulaminowa tj. ostrzeżenie bądź warn.

8. Podczas wszelkich publicznych rozmów na czatach niezbędne jest przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz kultury osobistej.

§4. Czat prywatny
1. Czat prywatny podlega szczególnej ochronie w grze i nie jest na bieżąco monitorowany przez członków ekipy;
2. Analiza treści czatu prywatnego przeprowadzona może być jedynie przez uprawnionego GMa i tylko na wniosek gracza, uczestnika danej rozmowy, który jako podstawę przedłoży screen shota z rozmowy;
3. Ze względu na charakter czatu prywatnego wszelkie naruszenia regulaminu ujawnione na czacie prywatnym będą karane z pełną surowością.

§5. Sankcje
1. Za łamanie zasad niniejszego regulaminu członkowie Ekipy, zgodnie ze swoimi uprawnieniami określonymi w §2 mogą nałożyć kary: ostrzeżenie/warn, knebel, jail, ban.

a) ostrzeżenie / warn – najłagodniejsza kara – może mieć formę uwagi na czacie ogólnym i/lub na prywatnym lub formalnego warna który zapisze się w historii na koncie - co do zasady stosowane w przypadku nowych graczy (opisanych w ust. 2) oraz graczy, którzy omyłkowo zamieścili wpis handlowy lub prywatny na nieadekwatnym czacie i przeprosili za pomyłkę, ;

b) knebel - jest to forma czasowego odebrania możliwości pisania na czatach ogólnodostępnych i podlega gradacji okresu jego trwania w czterech podstawowych przedziałach 60 min / 720 min / 1440 min / 10080 min – okresy te mogą jednak być zmieniane wg. decyzji członków Ekipy w odniesieniu do charakteru przewinienia oraz ewentualnej historii przewinień danego gracza;

c) jail - jest klimatyczną formą kary i polega na przenoszeniu Gracza do więzienia, gdzie musi wykonać zlecenie aby odzyskać wolność;

d) ban - jest najsurowszą formą dopuszczalnych przez Regulamin sankcji i polega na natychmiastowym wylogowaniu Gracza z gry i braku możliwości zalogowania się na postać bądź całe konto przez określony czas.

§6. Zasady stosowania sankcji

1. Minimalny knebel określony w §5. ust. 1 lit. b może być obniżony do 30 min jedynie w przypadku drobnych i pojedynczych naruszeń regulaminu do którego zalicza się w szczególności wprowadzanie graczy w błąd, handlu na czatach ogólnodostępnych, używanie czatu ogólnego jako prywatnego, żebrania;
2. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 należy do suwerennej kompetencji członka ekipy nakładającego karę i nie może być podstawą do domagania się tego samego wymiaru kary przez innych graczy ukaranych zgodnie z przedziałami określonymi w §5. ust. 1 lit. b.
3. W przypadku graczy, którzy mają postać na poziomie nie wyższym niż 15 lub posiadają konto w grze krócej niż 2 tygodnie dopuszczalne jest zastosowanie łagodniejszej kary, lub wręcz odstąpienie od jej stosowania.
4. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku recydywy.
5. W przypadku zgłoszeń dotyczących naruszeń regulaminu czatu na czatach bocznych, walki oraz priv jedynym dowodem potwierdzającym zgłoszenie i skutkującym rozpatrzenie skargi jest screen shot wskazujący na fakt naruszenia regulaminu.
6. Zgłoszenie naruszenia regulaminu zawierające screen shota może być złożone w ciągu 24 godzin od naruszenia regulaminu. Po upływie tego czasu, naruszenie regulaminu ulega przedawnieniu.
7. Przedawnienie, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy gróźb odnoszących się do życia realnego.

§7. Recydywa
1. Recydywa jest to powtarzające się łamanie regulaminu czatu przez użytkownika tj. nie ma znaczenia czy naruszenie popełnione zostało na jednej czy na kilku postaciach w ramach danego konta. Bez znaczenia dla oceny czy jest to recydywa pozostaje kwestia zasiadania tj. uznaje się, że naruszenie popełnione na koncie przez osobę je zasiadającą traktowane jest tak samo jak naruszenie popełnione przez właściciela konta.
2. Wyróżnić należy recydywę dobową oraz ilościową.
a) recydywa dobowa to wielokrotne tj. dwukrotne i więcej, złamanie regulaminu w ciągu 24 godzin pomiędzy naruszeniami regulaminu;
b) w przypadku recydywy ilościowej, rozumianej jako ogólna ilość naruszeń na koncie, wyróżnia się dwa przedziały: za 7 naruszeń regulaminu w ciągu siedmiu kolejnych dni nakładana jest kara 10080 min., za 30 naruszeń na danej postaci, liczone od początku jej istnienia, nakładana jest kara 43200 min.
3. Decyzja w zakresie przyznania kary wynikającej z sumowania kar może być nałożona w każdej chwili po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 lit. b.

§8. Odwołania
1. Każdy gracz ma prawo odwołać się od nałożonej na niego kary bana oraz od kary knebla, o ile wymiar nałożonej kary jest dłuższy niż 1440 min;
2. Odwołania należy składać za pośrednictwem supportu KLIK!!!
3. Treść odwołania musi zawierać nazwę postaci, na którą nałożono karę, numer serwera, rodzaj i wymiar kary oraz porę jej nałożenia;
4. Każde odwołanie musi być poparte screen shotem;
5. Odwołania nieudokumentowane nie będą podlegały rozpatrzeniu;


20 Sie 2011, o 14:19
Profil
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 12 Mar 2012, o 12:46
Posty: 2526
Miejscowość: Łódź
Podziękowano: 292 razy
Otrzymanych podziękowań: 1575 razy
Nick w grze: Sokoliskoo
Serwer: HardCore
Post Re: Regulamin Czatu obowiązujący od 01.09.2011 [Larkas i S7]
Witajcie,
Ekipa Taern przedstawia update regulaminu pod kątem kar dla serwerów [Larkas i S7].
----------------


Update regulaminu nie upoważnia do odwołań ze względu na zmianę wymiaru kar.
GM/Administrator ma prawo nałożenia kary za przewinienia nieokreślone w regulaminie jeśli uzna taką za stosowną.

Standardowa kara (nie dotyczy recydywy):

Kategoria A: ostrzeżenie / warn:
- żebranie;
- handel na czatach ogólnodostępnych (czat ogólny, oraz czat dla początkujących, czat boczny) czatu ruchomego;
- używanie czatu ogólnego lub czatu dla początkujących jako prywatnego (m.in. chodzi o długie, prywatne rozmowy prowadzone przez dwie osoby na chatach ogólnodostępnych czatu ruchomego zamiast na czacie prywatnym, cytowanie wypowiedzi prywatnych na czatach ogólnych);
- Rekrutacja do gildii na czatach ogólnodostępnych;

Kategoria B: 60 min:
- spamowanie, floodowanie, trollowanie;
- reklamowanie innych portali, for oraz gier;
- wklejanie pełnej treści artykułów, wierszy, piosenek etc - wystarczy fragment;
- omijanie blokady linków;
- pisanie WIELKIMI literami oraz nadużywania znaków interpunkcyjnych (w szczególności "?;!;."&^$(#@%), etc.;
- wielokrotne cytowanie;
- celowe wprowadzanie w błąd graczy (złośliwe podawanie nieprawdziwych informacji);
- omijanie blokady czasowej czatu handlowego;

Kategoria C: 720 min/1440 min (alternatywnie Jail + knebel):
- ubliżanie, poniżanie, oczernianie, etc. innych graczy;
- stosowanie słów powszechnie uważanych za obsceniczne / obraźliwe / urażające ludzką godność / wulgaryzmów, również w formie ocenzurowanej (np. za pomocą "****", pozornych literówek itp.);
- wulg fonetyczny ("who you yeah bunny", "qrwa");
- dyskutowanie na czatach ogólnych z graczami/członkami Ekipy na temat przyznanych kar, regulaminu, oraz podważanie ich decyzji, poleceń itd - od tego jest priv.;
- wklejanie treści kar na czaty ruchome;
- używanie zwrotów oraz formułowanie wypowiedzi w sposób wskazujący na brak szacunku wobec innego gracza/graczy i członków Ekipy;
- sprzeciwy wobec decyzji Ekipy nie należy prezentować na czacie lecz w formie pisemnej zgłaszać na support --> http://www.support.taern.pl;
- wszczynanie kłótni, prowokacje, podteksty mające w szczególności na celu poniżenie, ubliżenie, oczernienie członka Ekipy, gracza etc.;
- trolowanie na czacie turniejowym, przeszkadzanie w prowadzeniu turnieju;
- celowa destabilizacja czatu bocznego oraz ruchomego;
- publikowanie prywatnych zdjęć innych graczy z portali społecznościowych/internetu/stron niekojarzonych z Taern;
- przeszkadzanie w evencie [jeśli prowadzący GM zarządzi przedział lvl, a osoby z przedziału wyższego postanowią "pobawić" się kosztem małych kolegów];
- wulg nick ;
- wykorzystywanie zakładki nabór i polityka w celach trolowania/obrazy graczy/prowokacji;
- wklejanie wulgarnych ss/linków/wypowiedzi innych graczy na czaty ogólnodostępne;

Kategoria D: 10080 min:
- opisywanie scen erotycznych bądź uważanych za nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.;
- propagowanie treści niezgodnych z prawem (jakiejkolwiek formy pornografii, kradzieże, piractwo komputerowe, narkotyki, etc.), a co za tym idzie umieszczania wskazówek dostępu do takich materiałów.;
- przelogowanie się na inne postacie w celu ominięcia knebla;
- propagowanie treści rasistowskich;
- handel kontami [w przypadku gdy gracz mimo kary nadal sprzedaje konto stosujemy kategorie E - ban Total];

Kategoria E: [ban]:
- podszywanie się pod Administrację gry w celu wyłudzenia korzyści w grze lub dostępu do konta; [Total]
- podszywanie się pod gracza w celu wyłudzenia korzyści w grze lub dostępu do konta; [Total]
- groźby odnoszące się do życia realnego; [ban 30 dni];
- multikonta [ban 168h/720h/ban Total];
- rozpowszechnianie przerabianych prywatnych zdjęć graczy. [ban 7dni/30 dni/ Total];
- udostępnianie linków do stron oferujących jakiekolwiek korzyści w grze w celu wyłudzenia loginu oraz hasła do konta innego gracza [Total];
- obraza/groźba odnosząca się do członków rodziny [ban 30 dni];
- wykorzystywanie, rozwijanie i rozpowszechnianie jakiegokolwiek robota (lub "bot"), Pająka, nieautoryzowanego skryptu, nieautoryzowanego Scrapera lub przeglądarek offline, ani żadnego innego narzędzia lub oprogramowania do oszukiwania w Taernie; [Total]
- ingerowanie w zabezpieczenia Taernu [Total];
- pisanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści zawierających wirusy lub inny kod przeznaczony do uszkodzenia lub zakłócenia w działaniu Taernu lub jakiegokolwiek oprogramowaniu, sprzętu, systemu, danych lub innych informacji z Taernu lub osób trzecich; [Total]

W szczególnych przypadkach Usługodawca [GM/Administrator] ma prawo:
- zablokować IP Gracza;
- ukarać Gracza poprzez odebranie przedmiotów, zmniejszenie statystyk, usunięcie postaci lub konta;
- zmienić wybrane parametry konta Gracza.

---
Recydywa:
za drugie* wykroczenie w Kategorii A - 60 min i wzwyż
za drugie* wykroczenie w Kategorii B - 1440 min i wzwyż
za drugie* wykroczenie w Kategorii C - 10080 min i wzwyż
za drugie* wykroczenie w Kategorii D - 40320 min i wzwyż
*) jeśli zostało popełnione w ciągu 48h od poprzedniego

---
Recydywa ilościowa:
Recydywa ilościowa vol1 - 43200 minut [30 dni]
Należy stosować w przypadku przekroczenia granicy 30 kar na postaci.

Recydywa ilościowa vol2 - 21 dni bana [504h]
Należy stosować w przypadku przekroczenia granicy 50 kar na postaci.

Recydywa ilościowa vol3 - 60 dni bana [1440h]
Należy stosować w przypadku przekroczenia granicy 80 kar na postaci.

Ekipa Taern nie będzie doszukiwać się graczy z tzw "recydywą", a jedynie w przypadku złamania przez takie osoby regulaminu zostanie ona nałożona w systemie przedstawionym powyżej.
Kary recydywa nie podlegają odwołaniu oraz skróceniu.
Kary zliczamy od 01.09.2011 roku.
Kary liczone są w obrębie konta - zmiany gracza (Usługobiorcy, Użytkownika) nie mają wpływu na postrzeganie recydywy.
Po przekroczeniu recydywy vol3 każda kolejna kara potraktowana zostanie banem TOTAL.


Pozdrawiamy,
AdministracjaDodatkowa informacja - Update Regulaminu wchodzi na serwer 4 od czwartku 04.04.2013 w celu by gracze jak i ekipa mogła dokładnie sie z nim zapoznac. - Oblivionn

_________________
Administrator Team Speak`a - masz kłopot napisz KLIK!
Administrator Facebook - KLIK!
***
"Zło jest złem - mniejsze czy większe nie ma różnicy.
Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe?
Jeśli mam wybierać między złem a złem, to wolę nie wybierać wcale."


30 Mar 2013, o 13:25
Profil WWW
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 12 Mar 2012, o 12:46
Posty: 2526
Miejscowość: Łódź
Podziękowano: 292 razy
Otrzymanych podziękowań: 1575 razy
Nick w grze: Sokoliskoo
Serwer: HardCore
Post Re: Regulamin Czatu obowiązujący od 01.09.2011 [Larkas, s7]
Yoo,

Po zapoznaniu się z ustaleniami Ekipy, oraz po analizie zdarzeń na serwerach S1-S4, Admini zdecydowali, że regulamin w zakresie recydywy ilościowej dotyczyć będzie jedynie kar nałożonych po 09 kwietnia 2013 r.

Na recydywę ilościową składa się ostatnich 180 dni, ale nie wcześniej niż 09.04.2013 r.
Kategorie A i B nie wliczają się do recydywy - składają się na nią jedynie kneble [720 minut i w górę], jaile i bany.

Jednocześnie informujemy, że osoby które zostały zbanowane w dniach od 30.03.12 - 09.04.13 z powodu przekroczenia recydywy ilościowej dostaną unbana.

Zmienia się też punkt recydywy:
*) jeśli zostało popełnione w ciągu 48h od poprzedniego
na:
*) jeśli zostało popełnione w ciągu 24h od poprzedniego.

Zmienia się też pkt regulaminu:

- pisanie WIELKIMI literami oraz nadużywania znaków interpunkcyjnych (w szczególności "?;!;."&^$(#@%), etc.; ["Kategoria B: 60 min:]

na:

- pisanie WIELKIMI literami ["Kategoria A: Warn:]
- nadużywania znaków interpunkcyjnych (w szczególności "?;!;."&^$(#@%), etc.; ["Kategoria B: 60 min:]Update regulaminu pod kątem kar dla serwerów S1/S2/S3/S4 z dnia 09.04.13:


Spoiler:

_________________
Administrator Team Speak`a - masz kłopot napisz KLIK!
Administrator Facebook - KLIK!
***
"Zło jest złem - mniejsze czy większe nie ma różnicy.
Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe?
Jeśli mam wybierać między złem a złem, to wolę nie wybierać wcale."


9 Kwi 2013, o 19:27
Profil WWW
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 12 Mar 2012, o 12:46
Posty: 2526
Miejscowość: Łódź
Podziękowano: 292 razy
Otrzymanych podziękowań: 1575 razy
Nick w grze: Sokoliskoo
Serwer: HardCore
Post Re: Regulamin Czatu obowiązujący od 01.09.2011 [Larkas, s7]
Od dziś na serwerze HC działa ten regulamin zamieszony powyżej.

_________________
Administrator Team Speak`a - masz kłopot napisz KLIK!
Administrator Facebook - KLIK!
***
"Zło jest złem - mniejsze czy większe nie ma różnicy.
Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe?
Jeśli mam wybierać między złem a złem, to wolę nie wybierać wcale."


4 Sie 2014, o 21:16
Profil WWW
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.   [ 4 posty(ów) ] 

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 18 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Skocz do: